Четвърти филологически майсторски клас „На строителната площадка за Thesaurus linguae slavonicae" абв

Ръководител: проф. Уилям Федер

Дата: 7 май 2019 г., 11.00 часа

Място: зала 219, Корпус 1 на Шуменския университет.