КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Стопански съветабв

Председател: д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор на ШУ

Членове:

  • 1. проф. д-р Веселин Божков Панайотов – декан на ФХН
  • 2. доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ
  • 3. доц. д-р Петинка Радева Галчева – декан на ФПН
  • 4. доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова – вр.и.д. декан на ПФ
  • 5. проф. д-р Христо Атанасов Христов – декан на ФТН
  • 6. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – директор на Колеж - Добрич
  • 7. Мануел Таквор Мануелян – ръководител на СРД, ДИКПО – Варна
  • 8. Анка Каменова Стоянова – главен счетоводител
  • 9. Иванка Филипова Благоева – председател на Студентския съвет към ШУ

Секретар: д-р Ергиджан Алиндер-Исмаилова