КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Разширен ректорски съветабв

Председател: проф. д.и.н. Георги Велков Колев – ректор

Членове:

 • 1. доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров – зам.- ректор
 • 2. доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор
 • 3. доц. д-р Росица Димитрова Давидова-Маджарова – зам.-ректор
 • 4. гл. ас. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова – академичен секретар
 • 5. д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор на ШУ
 • 6. проф. д-р Веселин Божков Панайотов – декан на ФХН
 • 7. проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ
 • 8. доц. д-р Петинка Радева Галчева – декан на ФПН
 • 9. доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова – вр.и.д. декан на ПФ
 • 10. проф. д-р Христо Атанасов Христов – декан на ФТН
 • 11. доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – директор на ДИКПО
 • 12. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – директор на Колеж – Добрич
 • 13. доц. д-р Юрий Петров Проданов – председател на ОС на ШУ
 • 14. доц. д-р Тихомир Спирдонов Трифонов – председател на КС
 • 15. д-р Мая Димитрова Конова – специалист връзки с обществеността и медии
 • 16. Анка Каменова Стоянова – главен счетоводител
 • 17. Иванка Филипова Благоева – председател на Студентския съвет

Секретар: д-р Ергиджан Алиндер-Исмаилова