КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА за придобиване на научната степен „доктор на науките“ на д-р Янислав Йорданов Тачевабв

Тема: „Монетосеченето на Анхиалос“

Дата: 31 юли 2019 г., 14.00 ч.,

Място: зала 309, Корпус 1 на Шуменския университет

Покана