Представяне на книгата на проф. Иван Йорданов „Печати на византийската администрация в България (971 - 1118)“ – 16 април 2019, 16.00 часа, зала 309, Централна сграда на Университета.абв