КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Международен симпозиум “ЕПИГРАФИКА И МЕДИЕВИСТИКА”, 29-31 октомври 2019 г., гр. Велики Преслав. Откриване – 10.00 часа, Археологически музей „Велики Преслав“. ПРОГРАМАабв