КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Конкурса „Что я знаю о России?”абв

ЦЕНТЪРЪТ ПО РУСИСТИКА, КАТЕДРАТА ПО РУСКИ ЕЗИК ПРИ ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ обявяват Седмо издание на конкурса „Что я знаю о России?”  за съчинение на тема „Память – наша совесть“, срок - 1 март 2020 г.