КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Комисииабв

 1. Комисия по научноизследователската и художественотворческата дейност
 2. Комисия по учебна дейност и образователни политики
 3. Централна комисия по кандидатстудентска дейност (КСД)
 4. Комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав
 5. Комисия по акредитация
 6. Комисия по социално-битовите въпроси на преподавателите и служителите
 7. Комисия по социално-битовите въпроси на учащите се
 8. Централна атестационна комисия
 9. Централна комисия за атестиране на служителите
 10. Методически съвет
 11. Библиотечен съвет
 12. Издателски съвет