Катедрата по турски език и литература обявява ПЪРВИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ПО БИЗНЕС ПРЕВОД ОТ/НА ТУРСКИ ЕЗИК. Условия на конкурса. абв