КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Девети академични Рождественски четения абв

Дата: 17 декември 2019 г.
Място: К 1, зала 118, 9.00 ч.
Заявки за участие - до 10.12.2019 г. на Е-mail: i.stoyanova@shu.bg, iordanova@shu.bg
Покана