Втори филологически майсторски клас „Славянска химнография“, ръководител проф. д-р Веселин Панайотов - 2 април 2019 г., 11.15 часа, зала 219, Корпус 1 на Шуменския университет.абв