Конференцииабв

Предстоящи

20-21.04.2018

VI Студентска научна конференция "Екология и околна среда"

26-29.04.2018

Международный симпозиум "Экология языка и современная коммуникация"

4-5 май 2018

VI Национална студентска научна конференция с участие на ученици "От атома до Космоса"

18-19.05.2018

ХХIV-ти „Епископ -Константинови четения”

1-6.07.2018

The International Conference "Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences" (AMEFSS 2018)

26-28.10.2018

Научна конференция с международно участие  „Съвременният дискурс в науката“

26-28.10.2018

Докторантска конференция - Педагогически факултет

_____________________________________________________________

Архив

 

 2-3.11.2017 Научна конференция „Война и общество”

 3-4.11.2017 Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и образование”

 3-5.11.2017 Научна конференция с международно участие "По пътя на Евлия Челеби"

 27-29.10.2017 Научна конференция с международно участие "Иновации в образованието"

 27-29.10.2017 Докторантска конференция "Иновации в образованието"

 29.09-1.10.2017 Национална конференция с международно участие „Природни науки” (NCNS 2017)

 28.08-1.09.2017 Mathematical Modelling and Scientific Computing (MMSC 2017)

 27-31.08.2017 Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2017)

 22-25.06.2017 Конгрес на Международната федерация на преподавателите по съвременни езици

 16-17.06.2017  Международна научно-практ. конференция "Личност, семейство и общество: въпроси на педагогиката, психологията, политологията и социологията"

 12-14.05.2017 V-та Национална студентска конференция с участие на ученици „От атома до космоса”

 21-22.04.2017 V-та Студентска научна конференция "Екология и околна среда"

 11-13.11.2016 Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016

 4-5.11.2016 V Международна конференция "Географски науки и образование"

 30.09-2.10.2016 Юбилейна научна конференция с международно участие "Иновации в образованието"

 30.09-2.10.2016 The XIV th National Conference "Natural Sciences 2016"

 18-24.09.2016 Mathematical Modelling and Scientific Computing 2016, Dobrich

 6-9.09.2016 I-ва Международна научно-практическа конференция "Езикът в координатите на масмедиите"

19-20.05.2016 IV Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От атома до космоса”

 16-19.05.2016 Научен семинар с международно участие ШУСТЕГ

 22-23.04.2016 FOURTH STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT”

 12-14.11.2015 Национална научна конференция "Интердисциплинарно изследване на мегалити"

 30-31.10.2015 Четвърта международна конференция "Географски науки и образование"

15-16.05.2015 III Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От атома до космоса”

15-16.05.2014 II Национална студентска научна конференция “От атома до космоса”

16-17.05.2013 I Национална студентска научна конференция "От атома до космоса"