Учебен отделабв

гл. ас. д-р Цоньо Георгиев – академичен секретар
Кабинет: 114, Корпус 1, ет.1
Телефон:  054 830495 вътр. 280
 
Милена Велева – главен специалист
Кабинет: 216, Корпус 1, ет. 1
Телефон:  054 830495 вътр. 152
E-mail: m.veleva@shu.bg
 
Миглена Цветанова – главен специалист
Кабинет: 216, Корпус 1, ет. 1
Телефон:  054 830495 вътр. 174
 
Нели Дякова – главен специалист
Кабинет: 02, Корпус 2, партер
Телефон:  054 830365 вътр. 131
 
Христина Атанасова – главен специалист
Кабинет: 312, Корпус 3, ет. 3
Телефон:  054 830495 вътр. 140