Административно-стопански комплексабв

 
Кабинет: 108, Корпус 1, ет. 1
Телефон: 054 830 495 / вътр. 106
Факс: 054 830 371

 

Отдел “ Обществени поръчки“

Марияна Минчева Георгиева
Кабинет: 05, Корпус 1, ет. 1
Телефон: 054 830 495 / вътр. 266
Факс: 054 830 371
E-mail: op@shu.bg
 
Галина Симеонова Ангелова
Кабинет: 05, Корпус 1, ет. 1
Телефон: 054 830 495 / вътр. 266
Факс: 054 830 371
E-mail: op@shu.bg
 
Донка Руменова Коева
Кабинет: 05, Корпус 1, ет. 1
Телефон: 054 830 495 / вътр. 266
Факс: 054 830 371
E-mail: op@shu.bg