Център за проектна дейност абв

Центърът за проектна дейност е обслужващо звено на ШУ "Епископ Константин Преславски" , което ръководи и координира всички дейности, свързани с национални и международни проекти  на университета.
Центърът поддържа информацията за текущото състояние на проектната дейност на Шуменския университет, предоставя и разпространява информация за национални и международни проекти и програми до съответните заинтересувани структури и звена на ШУ.

За контакти:

  • Гл. координатор ЦПД: Нели Русева
  • Корпус 1, кабинет 536
  • Телефон: +359 54 830 495 вътр. 214
  • Email: n.ruseva@shu.bg