Център за международно сътрудничествоабв

Валерия Иванова - главен координатор на Център за международно сътрудничество - ЦМС

Елица Цветанова Станачкова - старши специалист (международна дейност и Координатор по програма "Еразъм+")