Център за международно сътрудничествоабв

Валерия Иванова - главен координатор на ЦМС

 • Кабинет: 106, Корпус 1, ет.1
 • Телефон: 054 832 101
 • Факс: 054 830 371
 • E-mail: erasmus@shu.bg
 • E-mail: int.rel@shu.bg

Нурай Илхан Иззет - старши специалист (международна дейност и Административен координатор по програма "Еразъм+")

 • Кабинет: 106, Корпус 1, ет.1
 • Телефон: 054 832 101
 • Факс: 054 830 371
 • E-mail: erasmus@shu.bg

 
Елица Цветанова Станачкова - старши специалист (международна дейност и Координатор по програма "Еразъм+")
 

 • Кабинет: 106, Корпус 1, ет.1
 • Телефон: 054 832 101
 • Факс: 054 830 371
 • E-mail: erasmus@shu.bg

 

Сунай Акифов Алиев - старши специалист (международна дейност и Асистент програма "Еразъм+")

 • Кабинет: 106, Корпус 1, ет.1
 • Телефон: 054 832 101
 • Факс: 054 830 371
 • E-mail: erasmus@shu.bg
 • E-mail: int.rel@shu.bg