2018абв

  • Проф. д.ик.н. инж. Андрей Андреев е новият председател на Съюза на учените в България – клон Шумен

  • Кръгла маса на тема „140 години от Руско-турската война 1877-1878 г. – паметни страници в историята на Шумен “

  • Проф. д-р Димитър Попов с награда на Фонд „Академик Владимир Георгиев”

  • Изложба Screen-painting in the Digital Era

  • На вниманието на менторите по проект „Студентски практики - фаза 1”