2017абв

 • Шуменският университет се включи в VІ-ия Международен фестивал на студентите, изучаващи руски език

 • 7 ученически отбора ще участват в първото състезание по стеганография и криптография

 • Доц. д-р Екатерина Люцканова бе избрана за зам.-ректор

 • Високо отличие за проф. д.ф.н. Антоанета Алипиева

 • Важно съобщение

 • Новата академична година започна с водосвет и клетва на първокурсниците

 • Шуменският университет влиза в партньорската мрежа на Държавния институт по руски език “А.С. Пушкин“

 • Новата академична учебна година в Шуменския университет ще бъде открита на 11 септември

 • Отлично представяне на летните университетски спортни игри на шуменските тенисисти

 • Купи и медали за преподавателите по спорт

 • Страници