Проф. д.ик.н. инж. Андрей Андреев е новият председател на Съюза на учените в България – клон Шуменабв

Проф. д.ик.н. инж. Андрей Андреев, преподавател във Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, е новият председател на Съюза на учените в България – клон Шумен. Изборът се е състоял на заседание на Общото събрание, проведено на 20 февруари в зала 219 на Корпус 1.

Заместник-председател ще бъде доц. д-р Тодор Тодоров, ръководител на катедра „История и археология” във ФХН, а секретар – доц. д-р Христо Христов.

Досегашният председател проф. д.и.н. Иван Йорданов е избран за почетен председател.

Общото събрание е утвърдило и председателите на секции в структурата на СУБ-клон Шумен.