На вниманието на менторите по проект „Студентски практики - фаза 1”абв

За получаване на служебни бележки за доходите през 2017 г. по проект „Студентски практики – фаза 1” менторите от обучаващите организации трябва да се свържат с технически сътрудник Мариела Великова, Корпус 1, кабинет 113, еmail: m.velikova@shu.bg , телефон 0882 885 755.