Национална конференция на Съюза на германистите в Българияабв

VI-тата национална конференция на Съюза на германистите в България ще се проведе в Шумен от 26 до 28 октомври 2018 г. Темата й е „Немски език за професионални цели и смесено обучение (blended learning) в българските университети“.

Домакин на конференцията е катедра „Германистика“ на Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Откриването е  на 26 октомври 2018 г. в 15:30 часа в зала 211 на Корпус 2 на Университета.