XXIV Епископ-Константинови дни 2017абв

Програма

 

1-25 май

Представяне на студенти от направление „Педагогика” на открита библиотека за книги за деца със специални образователни потребности

Организатор: Колеж-Добрич

Място: Фоайе на Колеж-Добрич

1-25 май

Изложба на творби на студенти в Колеж-Добрич

Организатор: Колеж-Добрич

Място: Фоайе на Колеж-Добрич

9 май

Връчване на наградите на победителите в състезанията по математика, информационни технологии и икономика за Купата на Декана на ФМИ

Организатор: Факултет по математика и информатика

Място: зала 505, Корпус 3

Начало: 11 часа

9 май

Публична лекция на тема „Защита на информацията от грешки” на проф. д.м.н. Николай Янков

Организатор: Колеж-Добрич

Място: зала 106, Колеж-Добрич

Начало: 14 часа

9-10 май

Национален филологически колегиум

Организатор: Факултет по хуманитарни науки

Място: Аула, Ректорат

Начало: 10 часа

9 май

Провеждане на пътуващ семинар с практически занятия на терен – посещение на „Херти” АД, гр. Плиска

Организатор: Факултет по математика и информатика

Място: „Херти” АД-Плиска

Начало: 13 часа

10 май

Ден на отворените врати във Факултета по природни науки

Място: Факултет по природни науки

Начало: 10-16 часа

11-21 май

 „По стъпките на книгите” – изложба на ръкописи и интересни книги

Организатор: Факултет по хуманитарни науки

Място: Университетска библиотека

Начало: 10 часа

12-14 май

V Национална студентска научна конференция с участието на ученици „От атома до Космоса” за научни разработки на ученици, студенти и докторанти в областта на природните и техническите науки

Организатор: Факултет по природни науки

Място: зала 217, Ректорат

Начало: 9 часа

12-13 май

Национален студентски конкурс за диригенти „Златна палка”

Организатор: Педагогически факултет-катедра „МЕМВИ”

Място: Актова зала на ПФ

Начало: 10 часа

13 май

Ден на отворените врати във Факултета по математика и информатика

Място: Корпус 3

Начало: 11 часа

13 май

Нощен прием в Астрономическата обсерватория за участниците в V Национална студентска научна конференция с участието на ученици „От атома до Космоса”

Организатор:  Факултет по природни науки

Място: ПП „Шуменско плато”

Начало: 20 часа

15 май

Кръгла маса на тема „Актуални проблеми в подготовката на студентите” на катедра „Начална и предучилищна педагогика” с участието на преподаватели, докторанти, студентски, детски и начални учители

Организатор: Колеж-Добрич

Място: Заседателна зала на Колеж-Добрич

Начало: 13 часа

15 май

Кръгла маса на тема „Информационни системи и математически модели” на катедра „Информатика и математика” с участието на преподаватели, докторанти и студенти

Организатор: Колеж-Добрич

Място: зала 309

Начало: 13 часа

15 май

Кръгла маса на тема „Съвременни аспекти на устойчивото земеделие” на катедра „Растениевъдство и растителна защита” с участието на преподаватели, докторанти и студенти

Организатор: Колеж-Добрич

Място: зала 102

Начало: 13 часа

16 май

Връчване на наградите на победителите в състезанията по математика, информационни технологии и икономика за Купата на Декана на ФМИ

Организатор: Факултет по математика и информатика

Място: зала 516, Корпус 3

Начало: 11 часа

17 май

Изложба на преподавателите и студентите от специалностите "Предучилищна педагогика" и "Педагогика на обучението по техника и технологии"

Организатор: Педагогически факултет - катедра "ТОПО и ПУНУП"

Място: фоайе на Корпус 2

Начало: 10,30 часа

 17 май

Годишна изложба на студенти от специалността „Визуални изкуства, теория и методика” и конкурс за наградата „Розалина Трутман”

Организатор: Педагогически факултет

Място: Галерия „Университетска”, Корпус 2

Начало: 11,30

18 май

Четвърти международен ден на очарованието на растенията

Организатор: Факултет по природни науки

Място: пред Ректората

Начало: 16 часа

18 май

Форум „Аз и бизнесът”

Организатор: сп. „Enterprise и Шуменски университет

Място: зала 219, Ректорат

Начало: 10 часа

 

19 май

Патронен празник на Шуменския университет.

Поднасяне на цветя пред Свитъка-паметник на патрона.

Церемония по присъждане на званието Почетен професор (Professor honoris causa) на доц. д-р Стоян Танев.

Връчване Наградата на Ректора за 2016 г.

Място: пред Ректората

Начало: 10 часа

19 май

Спортен празник за преподаватели и студенти

Организатор: Педагогически факултет - катедра „ТМВФ и спорт”

Място: спортни площадки, Ректорат

Начало: 10,30 часа

11 часа - атрактивни демонстрации по баскетбол, футбол и волейбол

12 часа - демонстрации бойни изкуства

12,30 часа - забавни игри, щафети, теглене на въже, дартс

19-21 май

Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев” – 40-о издание

Организатор: Факултет по хуманитарни науки

Място: пред Ректората

Начало: 13,30 часа

19-21 май

Епископ-Константинови четения

Организатор: Факултет по хуманитарни науки

Място: Аула, Ректорат

Начало: 13 часа