Шуменският университет е домакин на конгрес на Международната федерация на преподавателите по съвременни езициабв

Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" е домакин и съорганизатор на Първия източноевропейски регионален конгрес на Международната федерация на преподавателите по съвременни езици (FILPV) и XXVI-та годишна международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА) под надслов "Изучаване и преподаване на езици: Изграждане на мостове към бъдещето".

Конгресът ще се проведе от 22 до 25 юни. Той е уникален по рода си за нашата страна - за първи път събира представители на различните езикови асоциации. Ще участват над 120 изследователи, преподаватели и учители по чужди езици от 35 страни, както и студенти от различни университети. Те ще обсъждат актуални проблеми на чуждоезиковото и родноезиковото обучение. Заседанията ще се провеждат на 5 работни езика - английски, немски, френски, руски и български.

Пленарните заседания на 22 юни ще се проведат в заседателните зали на хотел "Черно море" във Варна. Пленарни доклади ще изнесат авторитетни учени от САЩ, Великобритания, Израел, Холандия, Италия, Австралия, Бразилия, Турция, България и други страни. Заседанията по секции ще протичат  в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".

По време на конференцията ще бъде уредена изложба на книги, учебници и други учебни материали от световни и български издателства.

Пълна информация за събитието може да бъде намерена на уебсайта на БАПА: http://www.beta-iatefl.org.