Съобщение по проект „Студентски практики”абв

Екипът по проект „Студентски практики” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” съобщава на всички студенти, ментори и академически наставници, че продължава приема на договори, съобразно графика в сайта на университета http://shu.bg/sites/default/files/proekti/Grafik%20na%20dogovori%20po%20SP.PDF.