Спортни занимания за студенти с увреждания и с наднормено теглоабв

Включване в занимания по спорт на студенти с увреждания, наднормено тегло и затлъстяване е основната задача на колектив от преподаватели от Педагогически факултет при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, който продължава работата си по европейския  проект „ESFA - Equalsportforall”.

Сформирани са целевите групи, направени са три анкетни проучвания по модел на Световната здравна организация, свързани с начина  на живот, хранене и спортуване. Завършена е цялостната концепция, а специалистите от катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“ са разработили модули по шест вида спорт – баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, плуване и танци.

Пилотното прилагане на заниманията стартира със спортовете баскетбол и лека атлетика. В началото на 2018 г. предстои  апробираната тренировъчна програма да бъде приложена и от партньорите по проекта от Италия, Гърция, Великобритания и Испания.