Седем улици в Шумен ще носят имена на учени от Шуменския университетабв

Седем улици в Шумен ще носят имена на учени от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Това гласува днес с пълно мнозинство Общинският съвет. Предложението е на кмета на града Любомир Христов.

Улиците са в новообразувани квартали в района на висшето училище и Студентските общежития и вече ще носят имената на покойните ректори проф. Владимир Шкодров, проф. Тотю Тотев, проф. Александър Витанов и проф. Делчо Каменов, както и на проф. Венета Вичева, на проф. Рашо Рашев и на гл. ас д-р Пейо Димитров.