Първи изображения са получени с телескопите на Астрономическата обсерватория на Шуменския университетабв

Първи изображения, получени с телескопите на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет

Първите изображения, получени с телескопите на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски, вече са факт. В резултат на продължителната и всеотдайна работа на екипа й по монтажа и тестването на телескопите, детекторите и софтуера на 10 април бяха получени качествени изображения на редица астрономически обекти.

Юпитер с три от Галилеевите спътници (Йо,  Ганимед и Европа), експозиция 1 сек,  25 см телескоп

 

Сферичният куп М5 с експозиция 10 сек, 40 см телескоп

 

Мъглявината М 42 с експозиция 30 сек,  40 см телескоп

 

Луната с експозиция 0.2 сек, 40 см телескоп

 

Планетарната мъглявина NGC 3242 с експозиция 30 сек, 40 см телескоп

 

Предстои монтирането на нова колона на 25 см телескоп и получаването на още няколко софтуерни продукта, които ще позволят дистанционното управление на телескопите.

От 3 месеца Астрономическата обсерватория е отворена за посетители в 4 дни от седмицата (включително събота и неделя), а всеки петък се провеждат нощни наблюдения за граждани. Посетителите могат да разгледат интересната експозиция във фоайето и да отнесат със себе си сувенир, който да им напомня за прекрасните мигове със звездното небе на Шумен.