Отлично представяне на летните университетски спортни игри на шуменските тенисистиабв

Над 300 студенти от 10 университета се включиха в шестите летни университетски спортни игри, чийто домакин бе СОК „Камчия”.

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” участва в турнира по тенис на маса с отбори мъже и жени. Отлично представяне – първо място отборно жени – Пенка Стоянова, Деяна Асенова, първо място отборно мъже – Денислав Денев, Николай Кънев, Георги Василев, Делян Делчев, първо място индивидуално жени – Пенка Стоянова, първо място индивидуално мъже – Денислав Денев, двойки жени –отново златни медали, и двойки мъже –второ място.

Шампионът Денислав Денев е студент в специалност ПОИГ, а всички останали са представители на Педагогическия факултет – бакалаври и магистри от специалност „Физическо възпитание”

Ръководител на отборите е доц. д-р Теодора Симеонова от катедра „Теория и методика на физическо възпитание и спорт”.