Международен симпозиум "Константин Преславски и неговата епоха"абв