КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Представители на Шуменския университет ще участват в тест по китайски език за чужденциабв

Двама участници в курса по китайски език, който провежда Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, ще участват в HSK – тест по китайски език за чужденци. Той ще се проведе на 28 юни 2020 г. и се администрира от Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и Методий“. Заради епидемията от COVID-19 тази година тестът ще бъде онлайн.

Участниците от Шумен – Невена Стоймирова и Марияна Петрова, учат китайски език от две години. Ако се представят успешно на теста, ще получат сертификат за ниво на владеене на китайски език.

Шуменският университет организира и провежда курсове по китайски език и култура от учебната 2013/2014 г.