КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети за академичната 2020/2021 г. абв

 

Министерството на образованието и науката информира, че е публикувано обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в четири чуждестранни университети за академичната 2020/2021 г. - Белградски университет, Сърбия, Белград;  Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Киев, Украйна; Университет „Болоня“, Форли, Италия; Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша.

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

Срокът за подаване на документи е до 17 юли 2020 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.