Неучебни дниабв

Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-114/05.03.2020 г. и препоръката да се ограничи провеждането на занятия и упражнения ректорското ръководство на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ обявява дните 9 март, 10 март и 11 март за неучебни, но работни за служителите и преподавателите.

Занятията ще бъдат възобновени на 12 март. Учебният материал ще бъде преструктуриран по преценка на преподавателите.