Заповед на Ректора във връзка с ограничаването на разпространението на COVID-19абв