Студентска секция към Асоциацията по компютърна техникаабв

 

Студентска секция към Асоциацията по компютърна техника: University of  Shumen ACM Student Chapter, е създадена в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на 17 декември 2018 г. Тя е единствената в България, под номер 180836 е. Нейн ръководител е проф. д.н. Борислав Стоянов (Faculty Sponsor).

ACM (Association for Computing Machinery) обединява преподаватели, изследователи, професионалисти и студенти в областта на компютърните науки. Обучението по бакалавърските специалности Компютърна информатика, Бизнес информатика и Компютърни информационни технологии и в магистърската програма Софтуерно инженерство е съобразено с препоръките на асоциация ACM.

Секцията се оглавява от студентите-информатици Кирил Мирев (Chair), Георги Вълчев (Vice Chair) и Гарегин Борборян (Treasurer). Включени са общо 13 активни члена на ACM от Факултета по математика и информатика към Шуменския университет. Разработва се сайт на секцията. Организира се Семинар по информатика и компютърни науки.