Стипендии за студенти без родител/иабв

Националната дарителска програма „С тениска на бала“ за младежи без родител/и, Български червен кръст – Столична организация с партньор фирма „Мото Пфое“ отпускат стипендии за студенти, завършили средното си образование през 2019 година и приети във Висши учебни заведения в страната.  

Зрелостникът, който кандидатства по програмата, трябва: 

1. Да е получил диплома за завършено средно образование в текущата година и в същата година да е приет във висше учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран център за професионално обучение (ЦПО)

2. Към момента на завършване на средното си образование в текущата 2019 година да е: 

2.1 зрелостник сирак (без родители или само с един жив родител), или;

2.2 да е настанен в приемно семейство и да получава грижа по смисъла на Закона за закрила на детето, или;

2.3 да е с неизвестни двама родители и да е възпитаник на дом за деца, лишени от родителска грижа.  

Останалите критерии и документите за кандидатстване са публикувани в сайта http://steniskanabala.bg/.

Срокът за кандидатстване е 30 септември 2019 г.