КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Презентация на Стипендии „Фулбрайт“абв

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ организира презентация „Стипендии „Фулбрайт“ – възможности за обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2021-22 г.

Събитието е на 19 ноември 2019 г. от 10:00 часа в зала 318 на Корпус 2 на Шуменския университет „Епископ Константни Преславски“.