КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 годинаабв

Министерството на образованието и науката публикува обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година.

Обявлението е за свободни места в пет чуждестранни университети:  

1.    Белградски университет, Сърбия, Белград  (мястото е за езиковед/българист)                                         

2.    Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ Киев, Украйна                                              

3.    Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна                                      

4. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов”, Ереван, Армения                                             

5. Бердянски държавен педагогически  университет, Бердянск, Украйна (нов лекторат)                                           

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

           Срокът за подаване на документи е 31 януари (петък) 2020 година в съответното висше училище или научен институт. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.