Връчиха наградата „Розалина Трутман“ на изявени студентиабв

Годишната изложба на студенти от специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ бе открита на 20 май 2019 г. в галерия „Университетска“ в Корпус 2. „Това е събитие, което традиционно ознаменува края на академичната година. Изложбата е един от трите големи конкурса на катедра „Визуални изкуства, теория и методика“ заедно с наградите „Фикосота“ преди 8 декември и студентския видео арт фестивал“, обобщи ръководителят на катедрата проф. Валери Чакалов.

Участниците в изложбата бяха поздравени от ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ проф. д.и.н. Георги Колев. Той връчи наградите „Розалина Трутман“ за постижения на студенти в областта на визуалното изкуство. Те се осигуряват за седма поредна година с финансовата подкрепа на фамилия Трутман от Швейцария.

Наградата за цялостно представяне спечели първокурсничката Полина Михнева, а колективната награда спечелиха с инсталацията си Дарина Янакева, Анастасия Панайотова и Живка Николова.

Георги Георгиев-Жоро бе отличен за експеримент, Мариана Василева – в раздел живопис, Ивелин Андреев – за рисунка, Хюлия Идатова – за керамика, Антоанелия Табакова – за графика.

Бяха присъдени и три поощрителни награди за:

  • - Джулиана Вълчева – рисунка;
  • - Ема Балева – фотография;
  • - Андриан Ангелов – графика.

Също вчера бе открита изложбата „АЗбуки“ на студенти от Националния университет за изкуства в Букурещ. За ползотворното сътрудничество между двете висши училища проф. Овидиу Кройтору получи диплом.