Рождественски четенияабв

Осмите академични рождественски четения се състояха на 13 декември 2018 г. в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по инициатива на Факултета по хуманитарни науки, катедрата по история и археология и Научен център "Преславска книжовна школа".

Бяха представени 22 доклада и научни съобщения на студенти и преподаватели в Шуменския университет и Софийския университет "Свети Климент Охридски", както и от свещеник Александър Александров от Доростолската епархия.