Напусна ни д-р Надежда Боневаабв

На  9 декември 2018 г. след  боледуване почина д-р Надежда (Надя, Джейн) Бонева, дългогодишен преподавател по Антична и Западноевропейска литература в Шуменския университет ”Епископ Константин Преславски” от самото му създаване.

Родена през 1941 г. в град Радомир и негов почетен гражданин, Н. Бонева завършва специалността Българска филология в СУ “Климент Охридски” и работи като журналист в родния си град. От 1972 е преподавател във ВПИ-Шумен, в тогавашната Катедра по литература. И упражненията, и лекциите и се отличават не само с ерудиция, но и с рядко срещана емоционалност, с търсене на нестандартни походи към студентското съпричастие. Литературата за нея бе много повече от автори, книги и стилове, а вселена от идеални стойности и магически образи, към които тя искаше да приобщи всички в аудиторията, да им вдъхне едно благородство. От поведението и лъхаше поезия и неслучайно тя написа и издаде пет стихосбирки, три на български и две на италиански език, на който бе познавач, радетел и популяризатор. Издаде и романа Последно лято в Париж, който представи в Шуменския университет. Докторската и дисертация  Константин Величков и италианската литература бе издадена като монография под название  Непознатият Константин Величков (2017). До последно подготвяше и книга с есета и преводи.

Като човек изпъкваше с честна, справедлива, непоколебима и отстоявана докрай позиция.

Дано благовението пред човека и предаността към Литературата, които д-р Надежда Бонева безкористно насаждаше, да са останали завинаги в нас!