Катедра „Визуални изкуства, теория и методика“ на 25 годиниабв

Катедра „Визуални изкуства, теория и методика“ в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ отбеляза 25 години от създаването си с изложбата „Код: Визуално“. Тя бе открита на 4 декември в Градската художествена галерия „Елена Карамихайлова“ в Шумен. Със свои произведения участват над 100 преподаватели, студенти и бивши възпитаници на катедрата. Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на общинския фонд „Култура“ в Шумен.

Началото е поставено през 1986 година. След издържан конкурс за асистент е назначена Таня Йорданова, която отговаря за сектор „Изобразително изкуство“. Към нея в различни периоди се присъединяват художниците Сийка Туршиджиева и Христо Дочев, по-късно са назначени Благомир Папазов, Мария Пеева и Бранимира Тодорова. Освен преподавателската работа секторът обезпечава и естетическото оформление на интериора и екстериора на Педагогическия факултет и на централната сграда на Университета.

С решение на Академическия съвет от 26 ноември 1993 г. се разкрива специалност „Педагогика на изобразителното изкуство“. Ръководители на катедрата през годините са били доц. д-р Герасим Стоилов, проф. д-р Благомир Папазов, доц. Минчо Минев, доц. Иван Кънчев и проф. Валери Чакалов. Членове на катедрата в настоящия момент са проф. Валери Чакалов, проф. д-р Димитър Чолаков, проф. д-р Димитър Балкански, доц. д-р Ростислава Тодорова-Енчева, доц. д-р Светлозар Чилингиров, преподавател ас. д-р Камен Теофилов, преподавател Любен Генов и преподавател Румен Богданов.

Стотици подготвени учители по изобразително изкуство, художници, дизайнери, изложби, съвместни прояви със студенти и преподаватели от Румъния, Турция, Сърбия и други страни, договорите с девет университета по програма „Еразъм+“, ежегодните награди „Розалина Трутман“ за постижения във визуалните изкуства, годишните награди „Фикосота“, студентският видео арт фестивал са само част от богатата визитка на катедрата през годините на съществуването й.